| 

Умови користування та роботи на порталі «Творча країна»

Адміністрація порталу «Творча країна» (надалі – «Адміністрація») пропонує Вам (надалі -Користувач) користуватися порталом в мережі Інтернет на умовах , що викладені нижче:

 

1. Предмет Умов:

 

1.1 Умови користування сайтом (надалі - Умови) регулюють використання Користувачем сайту порталу в мережі Інтернет (надалі - Сайт).

1.2 Усі матеріали, ресурси і сервіси, що розміщені на Сайті на момент затвердження даних Умов, а також ті, що будуть розміщені в майбутньому, є предметом Умов.

1.3 Умови можуть бути змінені Адміністрацією без будь-якого попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Умов вступає в силу з моменту їх розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. Користувач самостійно несе зобов'язання щодо ознайомлення із новими редакціями Умов.

1.4 Умови вступають в силу з моменту надання згоди Користувачем.

1.5 На Сайті можуть бути додатково встановлені умови використання окремих ресурсів та сервісів.

1.6 Якщо Користувач не погоджується з Умовами, то останній не може користуватися Сайтом.

 

2. Використання Сайту:

 

2.1 Адміністрація надає Користувачу можливість за допомогою Сайту користуватись широким спектром онлайнових послуг (інформаційних, комунікаційних тощо).

2.2 Щоб зареєструватись на Сайті, Користувач повинен зазначити повну та правдиву інформацію про себе, відповідно до питань, які наведені у реєстраційній формі і підтримувати таку інформацію в актуальному стані.

2.2.1. Зазначена Користувачем інформація про себе не є відомостями чи сукупністю відомостей, що ідентифікують цю особу або за допомогою яких вона може бути конкретно ідентифікована.

2.3 Якщо під час реєстрації Користувач надає невірну інформацію чи у Адміністрації є підстави вважати таку інформацію невірною, неповною чи неточною, Адміністрація має право призупинити чи скасувати реєстрацію Користувача і відмовити у користуванні Сайтом.

2.4 Користувач самостійно обирає унікальну електронну поштову адресу (E-mail) з числа доступних для реєстрації та пароль доступу до ресурсів.

2.4.1. Користувач та Адміністрація не розголошують пароль Користувача.

2.4.2. Користувач несе відповідальність за безпеку пароля, а також за все, що буде зроблено на Сайті в разі втрати або підбору пароля.

3. Адміністрація має право:

 

3.1. Використовувати адреси електронної пошти зареєстрованих Користувачів для розсилання повідомлень або інформації, що на її думку може бути цікава Користувачеві.

3.2. Переносити повідомлення в інший розділ, якщо, на її думку, вони стосуються відповідної тематики.

3.3. Видаляти повідомлення та коментарі Користувача, якщо вони суперечать Умовам та нормам чинного законодавства України.

3.4. Використовувати надані Користувачем об'єкти авторського права на Сайті, зокрема (та не виключно) твори, блоги, статті, фотографії, графіка відповідно до п. 2.9 Договору.

3.5. Заблокувати або видалити аккаунт (обліковий запис) Користувача, у разі порушень Умов чи не використання відповідного сервісу більше 1 (одного) року.

3.6. Видалити будь-який контент без пояснення причин, у разі порушень чинного законодавства України, Умов та/або інших правил користування Сайтом.

3.7. В будь-який час закрити будь-який ресурс (сервіс) як з попередженням так і без попереднього повідомлення Користувача. В такому разі Адміністрація не несе відповідальності за припинення доступу до своїх ресурсів на Сайті.

 

4. Користувач має право:

 

4.1. Використовувати обраний ним e-mail і пароль по завершенню процесу реєстрації Користувача

4.2. Створювати власні текстові повідомлення, коментарі, а також обмінюватись думками з приводу відповідної тематики опублікованої інформації.

4.3. У будь-який час видалити свій аккаунт (обліковий запис) із Сайту.

4.4. Надавати безкоштовні повідомлення про продаж авторських робіт, надаючи свій телефон, електронну адресу. На сторінці «Дошка об'яв». Посилання при цьому на власний сайт або інші сайти забороняється.

4.5. Створювати безкоштовно власну галерею авторських робіт, повідомляти повну інформацію про себе, крім посилання на власні сайти та інші сайти.

4.6. Розміщати власні майстер-класи.

4.7. У випадку виявлення фактів несанкціонованого використання ресурсів Сайту Користувач повинен як найшвидше повідомити про це Адміністрацію.

4.8. Користувач надає Адміністрації дозвіл на обробку наданої ним інформації, що передбачає також і використання такої інформації, в тому числі і в цілях маркетингових досліджень на Сайті та рекламування авторів та іх авторсьві роботи. (Створення із фотографій робіт авторів тематичних виставок, галерей, тощо. Використання фотографій робіт на різних сторінках сайту.

4.9. Приймаючи данні Умови, Користувач розуміє і погоджується, що передає Адміністрації виключні права інтелектуальної власності на наступні об'єкти права інтелектуальної власності, що розміщуються ним на Сайті: право на використання творів, статей, коментарів, блогів, щоденників, фотографій, графіки інших об'єктів права інтелектуальної власності (у подальшому, для зручності - "твір") та виключне право на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами, що дає Адміністрації право самостійно використовувати та/або дозволяти чи забороняти: відтворення творів; публічне виконання і публічне сповіщення творів; публічну демонстрацію і публічний показ; будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; переклади творів; включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо;

 

5. Матеріали, що надаються Користувачем:

 

5.1. На сайті заборонено розміщувати та розповсюджувати:

  • заклики до насильницької зміни чи поваленню конституційного ладу або до захоплення державної влади; заклики щодо поділу меж території чи державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України; заклики до підпалу, знищенню майна, захопленню будівель і споруд, насильницькому виселенню громадян; заклики до агресії чи розпаленню воєнного конфлікту або розміщувати інший матеріал, який може становити кримінальний злочин або причину його скоєння;
  • матеріали, які є незаконними, шкідливими; що ображають моральність, честь і достоїнство, права й охоронювані законом інтереси третіх осіб; а також нецензурні вислови та матеріали і вислови порнографічного, еротичного або сексуального характеру;
  • матеріали рекламного, комерційного або адаптаційного характеру, розміщення яких не узгоджено з Адміністрацією;
  • об'єкти інтелектуальної власності, на які оформлені авторські права, без наявності відповідного дозволу на таке публічне розміщення чи розповсюдження;
  • матеріали, що містять комп'ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для одержання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернет.
  • персональні дані інших користувачів;
  • матеріали, зміст та/або розповсюдження яких порушує чинне законодавство України та положення міжнародного законодавства.
  • інформацію комерційного характеру, яка відноситься до особистості Користувача.

 

6. Користувач підтверджує, що несе відповідальність за будь-яку інформацію, яку надає та розміщає на Сайті.

 

7. Посилання на інші сайти:

 

7.1. Адміністрація не має жодного контролю над зовнішніми сайтами, і Користувач отримує доступ до них виключно на власний ризик. Користувач визнає і погоджується з тим, що Адміністрація не несе жодної відповідальності за доступність до зовнішніх сайтів та за їх контент, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням цих сайтів ті їх контенту.

 

8. Обмеження відповідальності Адміністрації:

 

8.1. Користувач користується Сайтом виключно на власний ризик. Користувач несе відповідальність за будь-яку шкоду, спричинену комп'ютеру Користувача та його даним. Адміністрація не несе жодної відповідальності, в тому числі і за відповідність Сайту цілям та меті Користувача.

8.2. Адміністрація не здійснює обов'язкової перевірки матеріалів, що розміщується Користувачем на Сайтах.

8.3. Адміністрація не несе відповідальності за зміст матеріалів на Сайтах та за будь-які висловлювання та коментарі інших користувачів, за їх відповідність вимогам законодавства, за порушення авторських прав, несанкціоноване використання знаків для товарів і послуг, найменування фірм та їх логотипів тощо.

8.4. Адміністрація в жодному разі не несе відповідальність за будь-які прямі, непрямі збитки, збитки понесені у зв'язку зі сплатою штрафних санкцій, чи будь-які збитки взагалі, навіть якщо Адміністрації було наперед повідомлене про можливість понесення таких збитків, у зв'язку з використанням та/чи неможливістю використання Сайту.

8.5. У випадку пред'явлення Адміністрації претензій зі сторони третіх осіб у зв'язку з інформацією, яка розміщується Користувачем на Сайті (в тому числі і претензії зі сторони власників авторських прав та/або суміжних прав, їх уповноважених представників чи третіх осіб), Користувач зобов'язаний самостійно і за власний рахунок врегульовувати і вирішувати всі спори з особами, що подали претензії, а також відшкодувати понесені Адміністрацією збитки у повному обсязі.

8.6. Адміністрація намагається забезпечувати безперебійну роботу Сайту, проте не несе відповідальності за повну або часткову втрату контенту Користувача, що розміщений на сайтах, а також за недостатню якість або швидкість перегляду такого контенту.

 

9. Модерування:

 

9.1. Модерування інтерактивних ресурсів на Сайтах (коментарі, форуми, блоги і т.д.) здійснюється за принципом постмодерації. Всі повідомлення спочатку додаються, а вже потім перевіряються модераторами.

9.2. Якщо модератор вважає, що будь-який текст порушує правила користування сайтами, він має право видалити його.

9.3. Кожний Користувач має право поскаржитись на коментар. У разі наявності кількох скарг, коментар буде прихований для подальшого перегляду модератором.

9.4. Якщо Користувач не згоден з рішенням модератора, він може написати скаргу до служби технічної підтримки сайту.

9.5. Подання об'яви на сторінці «Дошка об'яв» відбувається без модерації.

9.6. Відкриття авторської галереї на сторінці «Галереї авторів» відбувається з допомогою модерації і тільки після того, як автор в «Особистому кабінеті» повністю розмістив власну галерею.

 

10. Заключні положення:

 

10.1. Данні Умови та відносини, що склались у результаті прийняття Умов регулюються чинним законодавством України.

10.2. Прийняття Умов здійснюється лише шляхом згоди Користувача з ними вцілому.

10.3. Користувач не може запропонувати свої Умови;

10.4. У випадку незгоди зі змістом та формою Умов чи окремих їх положень Користувач, який виявляє намір погодити Умови, вправі відмовитися від їх укладення.

10.5. Вимоги щодо зміни або розірвання прийнятих Умов, після набрання ним чинності, пред'являються і підлягають задоволенню відповідно до положень чинного законодавства України.

10.6. Користувач погоджується, що прийняв Умови при повному розумінні їх змісту.